JAWATANKUASA PEMANDU UNIT PENGURUSAN KUALITI

 

NO NAMA JAWATAN  HUBUNGI
1  Prof. Dato' Dr Abu Bakar Abdul Majeed  Rektor UiTM Cawangan Selangor  03-3258 4001 
2  Puan Hjh. Sa'adah Ibrahim  Wakil Pengurusan 03-3258 4014
3  Dr Norazlina Ahmad  Ketua Unit Kualiti 012-3486980
4  Puan Nurul Nadia Mohd Hasli  Setiausaha Kualiti 013-2753322
5  Puan Faridah Talib  Penyelaras Dokumen Kualiti ISO 03-32584010
6  Puan Hjh. Norazian Hj. Ahmad  Ketua Sistem Audit 03-32584005
7  Puan Nura Mohd Thalha  Penyelaras Dokumentasi dan Pelaporan  03-3258 4075
8  ASP/PB Mohd Tarmizi Abdul Rahman  Penyelaras OE  03-3258 4006
9  Puan Marlina Ismail  Penyelaras KIK  
10  Tuan Hj. Ismail Mohd Kassim  Penyelaras Analisa Data dan Kepuasan Pelanggan  03-3258 4040
11  Puan Aini Amirah Bt Jalaluddin  Penyelaras Komunikasi Dalaman  03-3258 4545
12  Puan Hanim Azura Bt Mahyudin  Penyelaras Latihan 03-32584037
13  Ustazah Khairia Ismail  Penyelaras QE/5S/EKSA   03-3258 4102 
14  Timbalan Pendaftar Kanan  Penyelaras Pengurusan Risiko  - 

 

 

SEKSYEN-SEKSYEN GERAKAN KUALITI UiTM CAWANGAN SELANGOR

Gerakan Kualiti Dokumen Kualiti ISO

 

 

NO NAMA PUSAT TANGGUNGAJAWAB   HUBUNGI
1  Puan Hanim Azura Mahyudin  Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)  03-3258 4037
2  Puan Zaiton Daud  Bahagian Hubungan Industri, Komuniti, Alumni dan keusahawanan   (iCARE)   03-3258 4073
3  Puan Norizan Che Rashid  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)   03-3258 4062
4  Encik Sulaiman Selamat  Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)   03-3258 4000
5  Encik Ahmad Ibrahim Amat Ramsa  Bahagian Fasiliti   03-3258 4261
6  Encik Mohamad Rosli Abdul Ghani  Bahagian Teknologi Maklumat (ICT) 013-4392434
7  Encik Mohd Anuar Mohd Maasom  Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)   03-3258 4240
8  Puan Shaidatul Akhman Rambeli  Perpustakaan Tun Abdul Razak (PTAR)   03-3258 4247
9  Puan Nur Faizahton Fisal  Bahagian Bendahari 03-7962 2051
10  Puan Raslah Mohamad Khamin  Bahagian Bendahari  03-3258 4207
11  Encik Muhamad Iqbal Kasmuri  Bahagian Hal Ehwal Islam (BHEI)  03-3258 4000
12  Puan Ruhaida Sabron  Bahagian Penyelidikan dan Inovasi  03-3258 4000
13  Insp/PB Noorhusnida Husain  Bahagian Polis Bantuan  03-3258 4000

 

 

 

 

 

SENARAI AHLI JAWATANKUASA KECIL UiTM CAWANGAN SELANGOR.PDF