Pengurusan Komunikasi Dalaman dan Latihan

 

Skop Tugas

Komunikasi Dalaman

  1. Mewujudkan aliran komunikasi dalam yang berkesan di kampus cawangan, setelah mengenali kelemahan atau kekangan yang wujud dari aspek komunikasi  
  2. Mendapatkan bahan-bahan aktiviti kualiti dan menyerahkan kepada Jawatankuasa Laman Web Kampus cawangan untuk pemakluman warga dalam dan luar UiTM.
  3. Membantu jawatankuasa lain dari aspek penyediaan bahan-bahan multimedia.
  4. Mewujudkan Berita Q Kampus cawangan untuk makluman warga UiTM, dalam dan luar Kampus cawangan.
  5. Menyediakan bahan-bahan mengenai kualiti untuk video korporat Kampus

 Latihan

  1. Mengadakan taklimat kesedaran, bicara kualiti dan pemantapan gerakan kualiti di Kampus cawangan.
  2. Melaksanakan latihan bagi meningkatkan kompetensi/kemahiran staf berkaitan   kualiti seperti Kursus Pengenalan ISO, kursus Penyediaan Fail Meja,       Penyediaan Manual Prosedur Kerja, Kursus OE/KIK, Kursus 5S/QE, kursus           Audit Dalam, Kursus Teknik Menjawab NCR, latihan untuk penyedia laporan          AKNC  dan sebagainya.
  3. Menyalurkan maklumat kualiti dalam usaha meningkatkan kesedaran dan kefahaman warga Kampus cawangan terhadap sistem pengurusan kualiti.

 

 

 

 

Carta Perbatuan 

Pencapaian 

Dokumen Berkaitan